KLUB ČESKÝCH TURISTŮ ZdP ELÁN OPAVA

Poslední rozloučení se Zdeňkem Jašou, předsedou org.

Všem přátelům, známým, kamarádům i všem lidem (nejenom z turistiky a setkání u hudby) oznamuji smutnou zprávu, že dne 20. října 2015 nás už navždy opustil ve věku 74 let pan Zdeněk Jaša, dlouholetý předseda KČT ZdP Elán Opava, který se hodně zasloužil o rozvoj pěší turistky těžce zdravotně postižených a dalších aktivit ve prospěch nás všech. Vzpomeňte si, prosím Vás, kdo jste ho znali, na společné chvíle strávené s ním a můžete se s ním rozloučit v Opavě v obřadní smuteční síni v úterý dne 27. 10. 2015 od 15 hodin. Čest jeho památce!

Za KČT ZdP Elán Opava a rodinu informuje Jana Jašová
Děkujeme za projevenou účast.

Obřadní síň je na městském opavském hřbitově - Otická ul. č. 101, poblíž nemocnice na Olomoucké ulici. Tam jede přímo trolejbus ke hřbitovu.(MHD Východní nádraží č. 201, odjezd 14:04 h., dojezd přibližně za 20 minut od nádraží ke hřbitovu)
Viz: Mapa k Obřadní síni v Opavě

Parte úmrtí pana předsedy Zdeňka Jaši


Informace o organizaci - viz další stránka